Saxovent Energy Sp. z o.o. Sp.k. założona została w 2011 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku, na którym nastąpił gwałtowny rozwój odnawialnych źródeł energii. Powstanie firmy jest konsekwencją rozwoju strategii realizowanej przez Saxovent Ökologische Investments GmbH & Co.

Realizujemy zarówno projekty farm wiatrowych pod klucz jak i dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb nakreślonych przez inwestorów, przystępując do działań tam, gdzie wymagane jest profesjonalne wsparcie.

Nadrzędnym naszym celem jest dostarczanie energii przyjaznej środowisku. Funkcjonujemy w oparciu o najwyższe standarty biznesowe i etyczne. Tam, gdzie jest to możliwe, wspieramy lokalne inicjatywy społeczne wdrażając jednocześnie elementy edukacyjne odnoszące się do ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Aktualności

Lorem ipsum dolor

Nasza oferta

Lorem ipsum dolor
development

Development

Posiadane przez nas kompetencje umożliwiają rozwijanie projektów od „zera” jak i tych znajdujących się w stadium bardziej zaawansowanym. Dajemy nasze wsparcie przy opracowywaniu projektu wstępnego oraz uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

zarzadzanie

Zarządzanie projektem

Począwszy od opracowania koncepcji projektu, poprzez realizację budowy aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zawsze poszukujemy rozwiązań najbardziej optymalnych.

analizy

Analizy i ekspertyzy

Tam, gdzie jest to zasadne dokonujemy analiz m.in. produkcji wiatru, poziomu hałasu, migotania cienia czy warunków środowiskowych. W oparciu o wyniki opracowujemy opinie eksperckie stanowiące podstawę do dalszej realizacji inwestycji.

utrzymanie

Eksploatacja i utrzymanie

Mając świadomość jak kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia jest zarządzanie techniczne i ekonomiczne, wprowadzamy kontrolę i optymalizację na etapie eksploatacji farmy wiatrowej oraz przeprowadzamy audyty finansowe.

due-diligence

Due diligence

Dokonujemy profesjonalnej, złożonej analizy technicznej projektu na każdym jego etapie, zwracając szczególną uwagę na elementy stanowiące potencjalne zagrożenia – słabe punkty, równolegle opracowując możliwie najlepsze rozwiązania pozwalające na ich całkowite wyeliminowanie.

Sprawdź naszą ofertę!

Kliknij tutaj

Nasi partnerzy